Indian Movies Song Lyrics mostly from Tamil and Hindi Movies

Swati Muttu – Laali Laali Shri Chakradharige Lyrics

September 9th, 2011 · 2 Comments · Kannada, Movies

Laali Laali Laali Laali (2)

(Shri Chakradhaarege Shirabaagi Laali
Raajeeva Nethranige Ramaneeya Laali ) – 2
Haalgenne Krishnanige….

Haalgenne Krishnanige Haaljena Laali..
Jagavaalo Swaamige Padamaale Laali..


Get Your Own Kannada Songs Player at Music Plugin

Shri Chakradhaarege Shirabaagi Laali
Raajeeva Nethranige Ramaneeya Laali…

Laali Laali Laali Laali (2)

(Kalyaanaraamanige Kousalya Laali..) – 2
(Yaduvamsha Vibhuvige Yashode Laali..) – 2
Paramesha Sutanige..
(Paramesha Sutanige Parvatiya Laali.. ) – 2
Dhareyaalo Vaardhanige Sharanende Laali..

Shri Chakradhaarege Shirabaagi Laali
Raajeeva Nethranige Ramaneeya Laali…

Jo Jo Jo Jo Joooo..
Jo Jo Jo Jo Joooo..

(Shri Kanakadaasaradu Krishnanige Laali..) – 2
(Lingakke Jangamara Vachanagala Laali..) – 2
(Veda Vedyarige Vedaantha Laali..) – 2
Aagama Nigamave Laali.. Laali..

Shri Chakradhaarege Shirabaagi Laali
Raajeeva Nethranige Ramaneeya Laali
Haalgenne Krishnanige….
Haalgenne Krishnanige Haaljena Laali..
Jagavaalo Swaamige Padamaale Laali..

Shri Chakradhaarege Shirabaagi Laali
Raajeeva Nethranige Ramaneeya Laali…

Laali Laali Laali Laali (2)

Tags: ·

2 responses so far ↓

  • 1 vijurai // Nov 20, 2011 at 3:24 am

    I love this song. but trying to get the karaoke of this song.

  • 2 Smitha // Jan 27, 2013 at 5:37 am

    Superb laali ever :)