Indian Movies Song Lyrics mostly from Tamil and Hindi Movies

Morning Raga – Thaye Yashoda Lyrics

March 29th, 2011 · 2 Comments · Movies, Telugu

Aaa..aaa….Na..nana..Naa…
Na…nAaa…naaaa…Na…..na nana naa na..na re.. na na na na..ra na na.. aa…

Sa sa sa ri ri sassa sa sa ri ri
Sa sa sa ni sa ri sa ni sa ri sa ni sa ri sa ni ni sa da da
Da da ri ri ri ri ri ri ri niri niri ga ri
Ni ga ri ni ni ni da ni da ma ma da ma gari ri Aaa Aaa….


Get Your Own Telugu Songs Player at Music Plugin

Thaye Yashoda udan Ayarkulattu ditta
Thaye Yashoda udan Ayarkulattuditta
Mayan Gopalakrisnan Seyyum Jalattai Keladi
Thaye Yashoda udan Ayarkulattu ditta
Mayan Gopalakrisnan Seyyum Jalattai Keladi
Thaye Yashoda …..

{Chorus}
Oo Yashoda the son of your’s, There is none like him in the universe
Oo Yashoda the son of your’s, There is none like him in the universe

Yashoda the son of yours, There is no one like him in the universe

Tha nam tha.. tha nam tha.. thana nana
tha nam tha tha nam tha tana nana..
tanam tha tha nam tha na na na na na na Aa……

Dhim tha na na Dhira nana Nana..
Dhim tha na na Dhira nana dhirana..
taana nana na.. taana nana na..
taana nana naa na..

Sa sa ri sa ri sa.. sassa ri sa ga..
pa da ma da ni sa.. ni ga ri ri sa ga..
ni sa ri sa ri sa.. sa sa ni..
ni ni ni ni sa ri sa ni sa ri sa ni da
da da da ni ni ni.. da da da ri ri ri…da da daa.. ga.. gari niri ga ri
gaga riri..nini dada.. gaga riri..
niri sa.. niri ni.. niri da..
niri sassa sa.. ni sa ri sa..
ni sani sani sani sani nini sa nini sa nini sa
da ma da ni ni ni ni.. da da ni ni ni ni.. da da ri ri ri ri
sa da ri sa ri sa..ni ni sa ni da ni
da da ni da ma da.. ma da ma da ni sa..
ga ri sa.. ri sa ni..ri sa ni.. sa ni da..
ga ri sa ni da ni sa ni da pa da ni da pa ma
pa da ni da pa..ma pa da pa ma da pa ma ga ri sa sa
sa sa sa ri ri ri ga ga ga ma ma ma
pa da pa ma ga ga ga ma ma ma da da da ni ni ni sa
sa ri sa ri ga ma pa ma ga ma ga ma pa da ni da pa da pa da ni sa ri sa
ri sa ni ni da ma ga ri ri ri ga ri ga ma ga ma da ma da ni ri da ma
ri ga ma ga ma da ma da ni da ni ri ma da ri ri
ma da ni da ni ri ri ri ga ri ga ma pa ma ga ma pa…aa…aaa…na..
Thaye Yashoda..yashodaa..yashodaa…

Tags: ·

2 responses so far ↓

  • 1 Sravy Bharathi // Jun 13, 2012 at 4:39 am

    I just love this SONG it was suuuuuuuuuuuuuuuuuuupppppppppppppppppppeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • 2 meera // Jan 22, 2013 at 11:07 pm

    my soul lies in dis song…..!!!!!!!