Indian Movies Song Lyrics mostly from Tamil and Hindi Movies

Daivam – thiruchendoorin kadalOrathil Lyrics

December 6th, 2010 · 1 Comment · Movies, Tamil

thiruchendoorin kadalOrathil
sendhil nAdhan arasAngam
thEdi thEdi varuvOrkellAm
dhinamum koodum deivAmsam
(thiruchendoorin)

asurarai venRa idam – adhu
dEvarai kAtha idam
AvaNi mAsiyilum – varum
aipasi thingaLilum
anbar thirunAL kANumidam
(thiruchendoorin)

kOvilin aruginil koodia kootangaL
thalaiyA kadal alaiyA
kuzhandhaigaL periyavar anaivarai izhukkum
kumaranavan kalaiyA

mangaiyarin kungumathai kAkkum mugam onRu
vAduginRa yEzhaigaLai kANum mugam onRu
sanjalathil vandhavarai thAngum mugam onRu
jAdhi madha bEdhaminRi pArkum mugam onRu
nOi nodigaL theerthu vaikum vaNNa mugam onRu
nooRu mugam kAttudhammA ARumugam inRu..
ARumugam inRu..
(thiruchendoorin)

ponnazhagu minni varum vaNNa mayil kandhA
kaN malaril than aruLai kAtti varum kandhA
nambiyavar vandhAl nenjurugi ninRAl
kandhA…. murugA…
varuvAi.. aruL tharuvAi… murugA…

Tags: ·

1 response so far ↓

  • 1 Murali // Jul 23, 2012 at 4:17 am

    i LIKE THIS SONG